Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Parohia Ortodoxă Română "Sf. Calinic de la Cernica și Sf. Willibald din Eichstätt" Ingolstadt, Germania

intampinarea DomnuluiEv. Luca 2, 22-40

În vremea aceea au adus părinţii pe Iisus Pruncul în Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, că «orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului», şi ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, «o pereche de turturele sau doi pui de porumbel». Și, iată, era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acela era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra sa. Lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului.

Şi, din îndemnul Duhului a venit la templu; iar când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, Simeon L-a primit în braţele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel. Iar Iosif şi Mama Pruncului se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Şi i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, Mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Și era și Ana prorocița, fiica lui Fanuel, din seminția lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţi și care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa; ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua, în post şi în rugăciuni. Și venind şi ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre Prunc tuturor celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui.

Programul slujbelor

2 D (†) Întâmpinarea Domnului Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie ora 09:30
5 M Acatistul Sfântului Calinic 18:00; Spovedanie
7 V Sfântul Maslu, Spovedanie ora 18:00
9 D Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie ora 09:30
12 M Acatistul Sfântului Calinic 18:00; Spovedanie
14 V Sfântul Maslu, Spovedanie ora 18:00
15 S Școală Parohială – ora 11:00
16 D Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie ora 09:30
19 M Acatistul Sfântului Calinic 18:00; Spovedanie
22 S Sâmbăta morților – moșii de iarnă - Sfânta Liturghie  Neuburg - Pomenirea morților ora 08:00
23 D Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie ora 09:30

Donații pentru construcția bisericii

Până acum s-a strâns pentru construcția bisericii suma de:

12.000 euro

Pentru detalii accesați:
Donații pentru construcția bisericii