Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Parohia Ortodoxă "Sf. Calinic de la Cernica și Sf. Willibald din Eichstätt" Ingolstadt, Germania

DSC 217111Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica este prăznuit în fiecare an la data de 11 aprilie. Duminică 7 aprilie am sărbătorit cu anticipație hramul Parohiei Ingolstadt. Anul acesta credincioșii parohiei noastre l-au avut în mijlocul lor pe Preasfințitul Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Preasfinția Sa a liturghisit alături de parohul comunității, Preotul Iulian Mihai și de PC Diacon George Țapciuc, slujitor la Centrul Bisericesc de la Munchen.


Episcopul Sofian a făcut amintire în predica sa despre uitare, referindu-se la anii de călugărie pe care i-a petrecut lângă Părintele Teofil Pârâian. Acesta spunea că omul uită lucrurile ce nu-l interesează. De asemenea Părintele Episcop a atras atenția asupra pericolului pe care tehnologia necontrolată îl manifestă deja în viețile copiilor noștri. Dependența de tehnologie este o situație foarte întâlnită în rândul copiilor și al tinerilor din societatea postmodernă, acest lucru fiind principala cauză a multor afecțiuni, ce determină pericole iminente. Patimile care izvorăsc din folosirea necontrolată a tehnologiei, a dispozitivelor electronice, ajung să asuprească copiii, poate pentru toată viața. Acest lucru este rezultatul lipsei de tact al părinților, care nu au știut cum să gestioneze accesul copiilor la tehnologie, a mai precizat Arhiereul Vicar al Arhiepiscopiei germaniei.


Tristețea vine din faptul că situația pe termen mediu și lung nu se îmbunătățește, degenerând de cele mai multe ori către alte probleme destructive pentru aceștia. Ceva asemănător a fost prezentat și de Evanghelia de la Marcu, din capitolul al IX-lea. La momentul minunii, un tată își aduce copilul suferind, la ucenicii Mântuitorului pentru a-l vindeca. Mântuitorul acuză lipsa de credință a apostolilor dar și a neamului care era într-o situație duhovnicească deosebit de gravă.


Pentru a trăi prin credință este nevoie să găsim în noi înșine resorturile acesteia. Dacă există credință insuficientă pentru scopul declarat sau propus, vom fi în aceeași situație cu apostolii, care nu au putut produce vindecarea pe care o aștepta și dorea tatăl copilului bolnav. Credința pe care fiecare din noi o avem se verifică prin viața noastră. Este nevoie ca viața noastră să fie o oglindă a trăirii interioare și a viețuirii cu Dumnezeu. Lucrurile minunate s-au petrecut cu oameni care s-au făcut vrednici de asta iar de multe ori oamenii se înșeală pe ei că ar avea viziuni sau vedenii, în loc să își vadă păcatele.


Tatăl copilului bolnav, la răspunsul Mântuitorului, cere o completare a credinței puține, pentru ca lucrurile să se normalizeze în viața copilului lui. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat câteva aspecte legate de Duminica a IV-a din Sfântul și Marele Post, a Sfântului Ioan din Sinai, supranumit Scărarul. În lucrarea sa intitulată Scara Raiului acesta explică câteva învățături pe baza cărora omul se poate lupta cu propriile patimi, cât și modalitatea prin care poate scăpa de acestea.


Conform scrierii Sfântului Ioan Scărarul, creștinul este cel care imită pe Hristos atât cât îi este posibil unui om, în cuvinte, fapte și gânduri. Cel care crede fără strâmbătate și fără prihană în Sfânta Treime, iubitorul de Dumnezeu, este cel care se află în împărtășirea tuturor celor firești și nepăcătoase, care se străduiește a săvârși după putere faptele cele bune. Cu alte cuvinte, creștin este cel care Îl urmează pe Domnul Iisus Hristos în cuvinte, în fapte și în gânduri.


Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei noastre a chemat la urmarea lui Hristos în cuvinte și în gânduri iar mai apoi în fapte. Doar cunoscând Cuvântul Său putem să purcedem la această anevoioasă cale. De asemenea Părintele Episcop a îndemnat pe cei prezenți la Sfânta Liturghie să citească zilnic câte două capitole din Sfânta Evanghelie. Vestea cea Bună a Domnului Hristos, Evanghelia, trebuie să fie mărturisită tuturor oamenilor din jurul nostru dar mai cu seamă acest lucru trebuie să se manifeste prin viețile noastre. 

Un alt subiect dezvoltat în omilia Părintelui Episcop a fost mânia. Sfatul Sfântului Ioan Scărarul spunea: să legăm deci mânia ca și pe un tiran cu legătura blândeții și s-o batem cu îndelunga răbdare și cu sfânta iubire; pentru ca târând-o în acest scaun de judecată s-o forțăm a ne răspunde la interogatoriul pe care se cuvine a i-l face.


Sfântul Ioan Scărarul definește mândria ca fiind tăgăduirea lui Dumnezeu. Atunci când ne mândrim afirmăm ceea ce suntem, ceea ce avem sau ce știm și negăm darul lui Dumnezeu pentru noi. Prin această patimă stricăm legătura de dragoste față de semenii noștri. Efortul despătimirii poate că nu a fost niciodată mai necesar ca astăzi. Contextul postmodernității este unul presărat de minciună, dezbinare și patimi. Părintele Episcop a îndemnat credincioșii prezenți la slujbă să pună început bun vieților lor, mergând spre casele lor buni și frumoși, pentru a deveni plăcuți a lui Dumnezeu.


De asemenea Părintele Episcop a îndemnat pe cei prezenți la omilia Sa, să participe la sfintele slujbe îmbrăcați în costume populare, pentru ca fiind primeniți în straie de sărbătoare pe dinafară, să armonizăm starea interioară, de apropiere de Dumnezeu și de oameni. Întâlnirea din biserică este pe de o parte cu Dumnezeu dar și cu ceilalți fii și fiice ai lui Dumnezeu. Să venim așadar la biserică pentru a-L întâlni pe Dumnezeu și să-L lăsăm să strălucească în ființa noastră.


Episcopul Vicar a insistat asupra apropierii de Dumnezeu cu sinceritate și fidelitate. La Sfânta Liturghie arhierească din duminica a IV-a din Sfântul Post, au participat numeroși credincioși care s-au împărtășit cu Sfintele Taine.  După slujbă s-a organizat o colectă în sprijinul construcției Centrului Bisericești de la Munchen, aflat într-un avansat stadiu de construcție dar pentru care mai sunt necesare fonduri.

 

Al doilea hram al Parohiei Ingolstadt este Sfântul Willibald de Eichstätt prăznuit în fiecare an în data de 7 iulie.

 

Donații pentru construcția bisericii

Până acum s-a strâns pentru construcția bisericii suma de:
13.000 euro

Programul slujbelor

6 M Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00, Spovedanie
8 V Sfântul Maslu ora 18:00
10 D Sfânta Liturghie ora 10:30
13 M Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00, Spovedanie
17 D Sfânta Liturghie ora 10:30
20 M Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00, Spovedanie
21 J †) Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena Sfânta Liturghie ora 10:30
23 S Școală Parohială ora 11:00
24 D Sfânta Liturghie ora 10:30
27 M Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00, Spovedanie
28 J (†) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) Sfânta Liturghie ora 10:30
30 S Sfânta Liturghie ora 09:00, Neuburg, Spovedanie
31 D Sfânta Liturghie ora 10:30