O nouă biserică ortodoxă pentru românii din Ingolstadt

Comunitatea credincioșilor din Ingolstadt își dorește și face eforturi în acest sens, să poată avea la un moment dat o biserică proprie. Desigur că acest lucru nu se poate realiza decât prin implicarea credincioșilor, prin rugăciune și aport personal.

Situația financiară a bisericii noastre în acest moment este destul de precară, iar vremurile sunt tot mai tulburi din toate punctele de vedere. De aceea apelăm la sprijinul dumneavoastră pentru a face cunoscută dorința noastră de a avea o biserică proprie.

7N7A4205
DSC_2171
7N7A7697

Pentru împlinirea acestul scop avem la dispoziție 2 posibilități și anume:

Cumpărarea unei biserici catolice sau evanghelice

Cumpărarea unei biserici catolice sau evanghelice

Cumpărarea unui teren pe care să putem construi ulterior o biserică.

Cumpărarea unui teren pe care să putem construi ulterior o biserică.

Prima posibilitate ar fi destul de costisitoare și riscantă, având în vedere faptul că cele mai multe dintre acestea au statut de muzeu. Acest lucru înseamnă printre altele că nu pot fi modificate pentru a răspunde nevoilor liturgice ale cultului ortodox, iar costurile de întreținere sunt extreme de mari.

Posibilitatea cea mai favorabilă pentru nevoile liturgice ale comunității noastre se îndreaptă spre cumpărarea unui teren din Ingolstadt sau împrejurimi pe care să putem construi un lăcaș de cult propriu. Cum acest lucru presupune angajarea în acest demers a fiecăruia dintre noi, vă adresăm rugăminea de a face cunoscut acest gând al nostru la cât mai mulți creștini români și nu numai. Acest efort se întinde pe o perioadă mare iar orice ajutor din partea dumneavoastră este binevenit.

Plăți lunare programate din contul personal

De un mare ajutor sunt donațiile punctuale dar mai ales cele sub forma plăților lunare programate numite Dauerauftrag. După ce vom căpăta un capital suficient astfel vom putea negocia cu o bancă creditoare, atunci când credibilitatea va fi pe măsură. Concret avem la dispoziție două conturi bancare. Unul este destinat cheltuielilor curente din biserică, iar alt cont este destinat exclusiv scopului aciziției sau construcției bisericii.

Poți face plăți lunare programate în contul următor:

Rumänische Orthodoxe Metropolie

Konto Nr. 104414438
BLZ: 72160818

IBAN: DE28 7216 0818 0104 4144 38

BIC: GENODEF1INP

Volksbank Raiffeisenbank
Bayern Mitte eG

unknown title

Donații

Până acum s-a strâns pentru construcția bisericii suma de:

31.750 euro

Donații pentru susținerea activității parohiei

Pentru susținerea activității parohiei: Rumänische Orthodoxe Metropolie

Konto Nr. 4414438
BLZ: 72160818
IBAN: DE81 7216 0818 0004 4144 38
BIC: GENODEF1INP
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG

Rugăciune pentru înălțarea unei biserici

Dumnezeule, Cel fără de început și veșnic, Care pe toate câte sunt le-ai adus dintru neființă întru ființă, Cel ce locuiești întru lumina cea neapropiată, Care ai cerul scaun și așternut picioarelor Tale pământul; Care ai dat lui Moise poruncă și pildă și ai pus Duhul Tău în Bețaleel, meșterul cel mare, îndestulându-l pe dânsul cu înțelepciune spre întocmirea și ridicarea Cortului Mărturiei, în care erau închipuirile și formele adevărului;

Cel ce ai dăruit lui Solomon înălțimea cugetului și lărgimea inimii și printr-însul ai ridicat Biserica Ta cea veche, iar Sfinților Tăi Apostoli le-ai înnoit darul închinării în Duh și al slujirii cortului celui adevărat și printr-înșii în tot pământul ai sădit sfintele Tale biserici, ca să se aducă în ele preasfintele și cele fără de sânge jertfe.

Dumnezeule nemărginit, pe Care cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu atât mai mult un locaș zidit de mâini omenești; caută în nemăsurata Ta bunătate la rugăciunea noastră, a robilor Tăi, care într-un cuget ne rugăm Ție, credincioși cuvintelor Unuia-născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a zis: „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri; că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”.

Însuți, Doamne, Care ai întemeiat cu negrăită înțelepciune Biserica Ta, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și în orice zi Te vom chema; privește cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilință și cu stăruință ne închinăm Ție și binecuvintează dorința noastră sfântă de a avea, spre slava Ta și spre mântuirea noastră, propria noastră biserică, al cărei prag trecându-l, împreună cu toți semenii noștri, să Te lăudăm pe Tine, Doamne. Trimite peste noi harul întru tot Sfântului Tău Duh, izgonește dintre noi duhul viclean, înșelător și pricinuitor de dezbinare, unește-ne într-o inimă și într-un cuget, binecuvintează-ne întru toate, dăruiește-ne putere și tărie, îmbărbătare și bună sporire întru împlinirea gândului nostru.

Trimite în ajutorul nostru pe îngerii Tăi, care să ne izbăvească de piedicile vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți și care să sădească în sufletele noastre îndemnul la dăruire și jertfă pentru casa Ta, Doamne. Cel ce ești nădejdea tuturor marginilor pământului, vino în ajutorul nostru, căci fără Tine orice trudă zadarnică este, după cum psalmistul zice: «De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc»; Că Tu Însuți ești Cel ce binecuvintezi, Cel ce împlinești și desăvârșești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ne poți contacta astfel

Parohia “Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” Ingolstadt
Email: contact@parohia-ingolstadt.de
Telefon:  0177 896 52 02